Veiligheidscontrole/onderhoud volgens NEN-EN 15095

De jaarlijkse controle door Hänel zorgt voor de technische veiligheid van uw installatie. Bij deze veiligheidscontrole wordt gecontroleerd of de Hänel Lean-Lift® en Hänel Rotomat® systemen in een veilige technische staat verkeren.

Ze omvat de controle van alle mechanische en elektrische onderdelen. De veiligheidscontrole moet minstens eenmaal per jaar door Hänel servicemonteurs uitgevoerd worden.