Intelligente systemen voor maximale efficiëntie

Hänel ESB

Hänel ESB

Het intelligente veiligheidspakket voor een verhoogde beschikbaarheid van de Hänel liften!

Meer

EcoDrive®

EcoDrive®

Afhankelijk van het verplaatsingsvermogen kan maximaal 40% van de eerder voor de opwaartse beweging geleverde energie weer aan het elektriciteitsnet teruggegeven worden

Meer

Hänel EcoMode®

Hänel EcoMode®

Intelligent energiebeheer

Meer

High-Speed Generation

High-Speed Generation

De krachtige aandrijftechnologie van de Hänel Multi-Space® Generation High-Speed is fundamenteel voor het verhogen van de efficiëntie

Meer

Hoogste beschikbaarheid door redundantie

met het Hänel ESB-systeem

Hänel liften zijn betrouwbaar en storingsarm. Wanneer er toch een keer een storing optreedt, grijpen de redundantiesystemen van Hänel in.

Multi-Space® kunnen bijvoorbeeld met een tweede veiligheidscircuit uitgerust worden. Dit betekent dat de Multi-Space® bij een gesloten schuifdeur gebruikt kan blijven worden als de veiligheidsfotocellen in de werkopening uitvallen. Tevens kan het Hänel ESB (Uitgebreid Safety-Bypass-pakket) in de Hänel Multi-Space® geïntegreerd worden. Door het ESB direct op de microprocessorbesturing te activeren, kan de Hänel Multi-Space® in bepaalde gevallen, ondanks een storing, gebruikt blijven worden. Dit redundantiesysteem bestaat uit acht geïntegreerde veiligheidscircuits. Zo kan de Hänel Multi-Space® in de volgende gevallen veilig en betrouwbaar gebruikt blijven worden totdat de Hänel servicemonteur arriveert:

Hänel EcoDrive®

CO2-reductie door efficiënte energieterugwinning

 

Afhankelijk van het verplaatsingsvermogen kan maximaal 40% van de eerder voor de opwaartse beweging geleverde energie weer aan het elektriciteitsnet teruggegeven worden

De nieuwe Hänel EcoDrive® helpt energie te besparen en daardoor kosten te verlagen. 

Een nieuw soort frequentieomvormer benut de energie van de zakkende extractor en zet deze energie weer om in elektrische energie. 

De elektrische energie wordt vervolgens weer teruggegeven aan het elektriciteitsnet en kan ergens anders, bijvoorbeeld bij andere Multi-Space® in een groep, gebruikt worden. 

Hänel EcoMode®

Intelligent energiebeheer

Met de Hänel EcoMode® kan de magazijnlift bij langdurige stilstand zonder bediening automatisch in een vrij programmeerbaar interval trapsgewijs in verschillende stand-by-modi gebracht worden.

Alle systemen die ook in de rustmodus energie verbruiken, worden door de besturing in vier EcoMode®-standen (energiebesparingsstanden) uitgeschakeld. Het bijbehorende interval is vrij programmeerbaar en kan exact aan de desbetreffende behoeften aangepast worden. Hierdoor wordt het energieverbruik van de Hänel magazijnliften bij niet-gebruik tot een minimum gereduceerd. Tot en met EcoMode®-stand 3 is de lift bij bediening van de besturing binnen de kortste keren weer volledig bedrijfsgereed.
De laatste EcoMode®-stand schakelt de lift op de hoofdschakelaar uit.

Ook in de toekomst zullen onze specialisten verder werken aan het Hänel EcoConcept en energie-efficiënte oplossingen voor de Hänel magazijnliften ontwikkelen.

Ten behoeve van het milieu!

Hänel Multi-Space®

High-Speed Generation

De krachtige aandrijftechnologie van de Hänel Multi-Space® Generation High-Speed is fundamenteel voor het verhogen van de efficiëntie

Om veel artikelen te kunnen verzamelen, zijn hoge snelheden van de extractor en zodoende korte toegangstijden tot de opgeslagen artikelen absoluut vereist.

De Hänel Multi-Space® Generation High-Speed biedt hiervoor de beste voorwaarden!

Liften met een maximaal laadvermogen van 500 kg bereiken de volgende snelheden:

Verticale snelheid:
met een lege extractor 2,3m/s
met een beladen extractor 1,0m/s

Horizontale snelheid:
stootvrij 0,5m/s

De vakweergave

De vakweergave

De vakweergave maakt een veilige toegang en snel op- en uitslaan mogelijk

Meer

Digitaal informatie- en plaatsdisplay

Digitaal informatie- en plaatsdisplay

Het digitale informatie- en plaatsdisplay laat niet alleen zien waar het opgevraagde artikel zich bevindt, maar geeft ook aanvullende informatie over het artikel en de opslagplaats in zijn directe omgeving weer.

Meer

Hänel Pick-o-Light®-Systeem

Hänel Pick-o-Light®-Systeem

Een component van het Hänel High-Speed-Picking is het Hänel Pick-o-Light®-System om de benodigde artikelen snel te vinden

Meer

Augmented Reality

Augmented Reality

Hightech-verzamelen door besturing van de Hänel magazijnliften met behulp van wireless Augmented-Reality-toepassing en Pick-by-Voice

Meer

digitaal vakweergave

De vakweergave maakt een veilige toegang en snel op- en uitslaan mogelijk

De lichtdiodenindicator is desgewenst boven of onder de werkopening aangebracht. De vak- en dieptevakweergave garanderen een toegang tot de opgeslagen artikelen zonder verwisseling.

Vak en dieptevak worden op de lichtdiodenband met één of twee cijfers weergegeven.

Digitaal informatie- en plaatsdisplay

Het digitale informatie- en plaatsdisplay laat niet alleen zien waar het opgevraagde artikel zich bevindt, maar geeft ook aanvullende informatie over het artikel en de opslagplaats in zijn directe omgeving weer. Artikelnamen, artikelnummers of aanvullende gegevens over een opdracht worden direct op de opslagplaats weergegeven.Via een touchscreen kan tekst op het digitale informatie- en plaatsdisplay ingevoerd worden. Het uitnemen van een artikel wordt direct op het plaatsdisplay bevestigd. Vooral bij erg brede magazijnliften komen lange loopafstanden te vervallen en kan tijd bespaard worden. De Hänel Lean-Lift®, de Hänel Rotomat® industrielift en de Hänel Multi-Space® kunnen met het digitale informatie- en plaatsdisplay uitgerust worden.

Hänel Pick-o-Light®-Systeem

Een nieuwe vorm van opslagplaatsen identificeren

Een component van het Hänel High-Speed-Picking is het Hänel Pick-o-Light®-System om de benodigde artikelen snel te vinden
 
Boven de werkopening van de lift is een lichtdiodenveld geïntegreerd. Het opgevraagde artikel wordt door een gekleurde lichtdiode verlicht en kan zo duidelijk en zonder verwisseling geïdentificeerd worden.

Hierdoor wordt bij het verzamelen van artikelen maximale efficiëntie bij een betrouwbare toegang bereikt.

Hänel Pick-o-Light-Vario® voor variabele containerindeling:

Als alternatief kunnen artikelen bij een variabele containerindeling ook via een vrij beweegbare Vario-eenheid met vier geïntegreerde lichtdioden geselecteerd worden.


 

Augmented Reality

Hightech-verzamelen door besturing van de Hänel magazijnliften met behulp van wireless Augmented-Reality-toepassing en Pick-by-Voice

De invoer van de gegevens en de selectie van de artikelen vindt hierbij plaats via de spraakbesturing van de AR-bril. Alle informatie over het artikel inclusief een foto van het artikel worden direct op het display van de bril aan de operator getoond. Hierdoor kan de operator zich helemaal op het verzamelen concentreren zonder lijsten of briefjes te controleren.

Na de aanvraag door middel van spraakbesturing wordt het gevraagde artikel automatisch naar de werkopening gebracht en de opslagplaats op de container door Hänel Pick-o-Light® weergegeven. Hierdoor kan deze zonder verwisseling en eenduidig worden geïdentificeerd. 

De koppeling van de Hänel magazijnliften en de Augmented-Reality-bril kan via de SOAP-interface op willekeurige ERP-systemen plaatsvinden.

Hänel VendiShelf

Hänel VendiShelf

Veilig en beveiligd uitnemen van artikelen met de VendiShelf-systeem in de Hänel Multi-Space®

Meer

Hänel PictureControl

Hänel PictureControl

Aan de hand van de informatie op de foto kunnen artikelen in de container direct op de besturing of in HänelSoft® geïdentificeerd worden

Meer

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Ook op het gebied van brandbeveiliging biedt Hänel oplossingen om ook aan de hoge eisen ten aanzien van de veiligheid te voldoen.

Meer

Airconditioning

Airconditioning

Optimale oplossingen voor de opslag in een geklimatiseerde omgeving en bij droge omgevingslucht!

Meer

Veilig en beveiligd uitnemen

Veilig en beveiligd opslag van gereedschap met de VendiShelf-systeem in de Hänel Lean-Lift®

In het Hänel VendiShelf-systeem kunnen kleine en middelgrote gereedschappen in afsluitbare vakken met automatische ontgrendeling op de multifunctionele containers van Hänel worden opgeslagen. Alleen het opgevraagde gereedschap kan worden uitgenomen, alle andere vakken zijn vergrendeld. Een LED geeft meteen aan in welk vak het opgevraagde gereedschap zich bevindt. Er kan worden gekozen uit verschillende vakgroottes en vakhoogtes en deze bieden maximale flexibiliteit. De gebruikersautorisatie kan via een streepjescodescanner, transponder of toegangscode plaatsvinden.

VendiShelf – de ideale oplossing voor waardevolle gereedschappen!

 

Hänel PictureControl

Visuele weergave van de containerinhoud

Aan de hand van de informatie op de foto kunnen artikelen in de container direct op de besturing of in HänelSoft® geïdentificeerd worden.

In de Hänel Multi-Space® zijn bij elke werkopening een of meerdere camera's ingebouwd. Bij iedere magazijnbeweging wordt een foto van de container gemaakt.

Deze foto verschijnt op de besturing of in het grafisch magazijnoverzicht van HänelSoft®. Dit garandeert te allen tijde een optimaal visueel overzicht van de magazijnsituatie.

Een vast aantal foto's per container wordt gearchiveerd om materiaalveranderingen in de container te kunnen volgen.

Brandveiligheid

Ook op het gebied van brandbeveiliging biedt Hänel oplossingen om ook aan de hoge eisen ten aanzien van de veiligheid te voldoen. De Hänel magazijnliften kunnen van brandwerende ommantelingen worden voorzien. Ook is de integratie van een brandbestrijdingssysteem mogelijk.

Airconditioning

Optimale oplossingen voor de opslag in een geklimatiseerde omgeving en bij droge omgevingslucht!

Hänel biedt met de systemen DryStore® en ClimateStore® vernieuwende oplossingen aan die geschikt zijn voor alle omgevingen met een beheersbare binnenlucht. Deze systemen zijn flexibel en kunnen vrijstaand opgebouwd of aan bestaande ruimtes gekoppeld worden. Hiernaast ziet u een Hänel Lean-Lift® in ClimateStore® uitvoering in een groep met verdere Lean-Liften®. Hier worden temperatuurgevoelige medicamenten bij een constante temperatuur van 5 graden Celsius opgeslagen. De functie van de koudesluis wordt door een automatisch sluitende deur en de Hänel snelloopdeur gewaarborgd.

Opslag tot –80° C in koelboxen

Opslag tot –80° C in koelboxen

Hänel biedt een nieuwe mogelijkheid voor de opslag bij extreem lage temperaturen tot en met –80°C.

Meer

Opslag tot –80° C in koelboxen

Hänel biedt een nieuwe mogelijkheid voor de opslag bij extreem lage temperaturen tot en met –80°C. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de functie om de Hänel opslagcontainers te elektrificeren. Zo is het mogelijk om koelboxen op te slaan en tijdens de opslag van stroom te voorzien. Hierdoor wordt voor een permanente koeling gezorgd van de opgeslagen artikelen.