Onze actuele verklaring betreffende de bescherming tegen het coronavirus

Geachte heer/mevrouw, beste zakenpartners,

De gebeurtenissen met betrekking tot het coronavirus en de impact hiervan op het openbare leven zijn de laatste maanden opnieuw dramatisch toegenomen. Nadat de tot nog toe genomen maatregelen niet tot het gehoopte succes hebben geleid, moesten de regeringen de regels opnieuw aanscherpen.

Bij Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen houden wij ons uiteraard aan de instructies van de federale regering alsook de regeringen van de deelstaten en nemen we voor alle sectoren maatregelen om de gezondheid van onze medewerkers en klanten te beschermen en tegelijkertijd de operationele activiteiten van ons bedrijf in stand te houden.

Met onze verkoop en service staan wij tot uw beschikking voor al uw belangen. Onze contactpersonen kijken ernaar uit van u te horen. Uiteraard respecteren wij eventuele toegangsbeperkingen en bieden wij u alternatieve adviesgesprekken via homepage, telefoon, e-mail of TeamViewer aan. Neem zoals gewoonlijk contact op met uw contactpersoon.

Onze medewerkers worden ten aanzien van de naleving van fundamentele en preventieve hygiënische maatregelen gesensibiliseerd en geschoold. Wij hebben binnen alle sectoren effectieve maatregelen geïmplementeerd zodat wij onze klanten op de gebruikelijke manier kunnen ondersteunen. We beschermen onze productieketens zoveel mogelijk en hebben in onze productievestigingen voorzorgsmaatregelen getroffen om de productie in stand te houden.

Onze decentraal georganiseerde service-technici hebben een groot deel van alle reserveonderdelen in het servicevoertuig binnen handbereik zodat de benodigde onderdelen snel beschikbaar zijn.

Wij weten dat ook u uw verantwoordelijkheden in deze situatie draagt en passende maatregelen hebt genomen. Wij vinden het van essentieel belang dat wij elkaar juist in moeilijke tijden als partners behandelen en de mensen op de eerste plaats zetten. Mochten wij u bij uw streven kunnen ondersteunen, dan staan wij met genoegen open voor uw suggesties.

We zijn ons ervan bewust dat de situatie dagelijks kan veranderen. We zullen u op de hoogte stellen als zich wijzigingen voordoen.

Laten we samen en als partners deze moeilijke situatie bedwingen.

Wij wensen u en alle medewerkers veel kracht om de uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen. Blijf gezond!