Constructie / aandrijving

2-motoren-techniek

4-sleden-principe

Safety-Bypass-systeem

Hänel EcoLoad®

2-motoren-techniek

Bij alle Hänel Rotomat® liften zijn de aandrijvingen in de liftbehuizing ondergebracht. Hierdoor ontstaat een optimale vrije bewegingsruimte voor de lift.

Bijna alle Hänel Rotomat® magazijnliften zijn uitgerust met de 2-motoren-techniek. Dit betekent minder slijtage en een rustigere loop. De rechter en linker aandrijfmotor worden synchroon aangestuurd. Door het gelijktijdig starten en remmen van beide aandrijvingen worden de multifunctionele draagsets torsievrij bewogen.

De 2-motoren-techniek zorgt voor een optimale balans bij ongelijke lastverdeling op de draagset.

Stabiele draagsetophanging via 4-sleden-principe

Bij de Hänel Rotomat® vindt de draagsetophanging zodanig plaats dat de ophanging zowel links als rechts via vier hefbomen op vier rollen volgens het sledeprincipe steunt.

De ophanging via vier hefbomen neemt ook dwarskrachten veilig op, waardoor de slijtage aanzienlijk minder en de loop rustiger is.

Hänel Rotomat® magazijnliften zijn betrouwbaar en storingsarm. Wanneer er toch een keer een storing optreedt, grijpt het optionele Hänel Safety-Bypass-systeem in bepaalde gevallen in.

Door het Safety-Bypass-systeem te activeren en de schuifdeur te sluiten, kan de Hänel Rotomat® bij een defect lichtscherm of bij een kapotte deurschakelaar gebruikt blijven worden tot de Hänel servicemonteur arriveert.

Safety-Bypass-systeem

Hänel Rotomat® magazijnliften zijn betrouwbaar en storingsarm. Wanneer er toch een keer een storing optreedt, grijpt het optionele Hänel Safety-Bypass-systeem in bepaalde gevallen in.

Door het Safety-Bypass-systeem te activeren en de schuifdeur te sluiten, kan de Hänel Rotomat® bij een defect lichtscherm of bij een kapotte deurschakelaar gebruikt blijven worden tot de Hänel servicemonteur arriveert.

Hänel EcoLoad®

Energie-efficiënte opslag

Er is een aanvullend geraffineerd energiebesparingsconcept voor de Hänel Rotomat® – de Hänel EcoLoad®.

Aangezien de Rotomat® volgens het roulatieprincipe werkt, kan door een gelijkmatige belading zeer veel energie bespaard worden. De beladingstoestand van de Hänel Rotomat® wordt daarom permanent bewaakt.

Hierdoor is de Hänel microprocessorbesturing in staat om door middel van opslagaanbevelingen een optimale verdeling van de opgeslagen artikelen te bewerkstelligen. Als de aanbevelingen door het bedieningspersoneel worden opgevolgd, bevind de Rotomat zich in een vrijwel uitgebalanceerde beladingstoestand.

Daardoor is er maar heel weinig energie nodig voor de omloopbeweging.

Exacte positionering

Exacte positionering van de vakbodem

Het multifunctionele positioneersysteem MFPS 1 van de Hänel Rotomat® kan elk niveau van een draagset bij een gelijkmatige belading exact aansturen.

Bij de intelligente Hänel microprocessorbesturingen zoals bijvoorbeeld de MP 12 N is tevens een remwaardecorrectiebewakingssysteem geïnstalleerd, dat een verschuiving op grond van hoge onlastwaarden registreert en bij het opnieuw starten een correctie uitvoert.

Nieuwe posities kunnen door middel van de teach-in-methode eenvoudig geprogrammeerd worden!