Overige klantspecifieke softwareoplossingen

Verbinding van de Hänel magazijnliften met klantspecifieke softwaresystemen

De eisen aan productie en verzending nemen alsmaar toe en daarom wordt het steeds belangrijker om een gedigitaliseerde en gekoppelde intralogistieke structuur te gebruiken. 

Deze ontwikkeling volgt Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen al vele jaren en niet pas sinds het begrip ‘Industrie 4.0’ op aller lippen ligt.
 

Augmented Reality

Augmented Reality

Hightech-verzamelen door besturing van de Hänel magazijnliften met behulp van wireless Augmented-Reality-toepassing en Pick-by-Voice

Meer

Smart Picking

Smart Picking

Het gebruik van web-devices maakt het verzamelen gemakkelijk en flexibel

Meer

SAP / SOAP

SAP / SOAP

De nieuwste generatie van de MP 12 N-H/ HostWeb-besturing wordt een bedienterminal voor de meest uiteenlopende ERP-systemen. Synchronisatieproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van dubbele gegevensopslag, worden effectief voorkomen.

Meer

Visual Operation

Visual Operation

Hänel PictureControl, HänelSoft® en de besturing MP14 N – innovatief visueel bedienen!

Meer

Augmented Reality

Databril en magazijnlift – bij Hänel nu al realiteit

Hightech-verzamelen door besturing van de Hänel magazijnliften met behulp van wireless Augmented-Reality-toepassing en Pick-by-Voice

Zeer veel belangstelling was er voor de live-presentatie over het verzamelen met behulp van Augmented- Reality-databrillen aan de Hänel Lean-Lift®. Bij de Hänel stand konden de bezoekers door middel van een databril, zonder aanvullende bediening via de besturing, de Hänel magazijnlift op afstand besturen. 

De Hänel Lean-Lift® is direct met de geïntegreerde SOAP-interface zonder aanvullende middleware aangesloten op een SAP-server. De invoer van de gegevens en de selectie van de artikelen vindt hierbij plaats via de spraakbesturing van de AR-bril. Alle informatie over het artikel inclusief een foto van het artikel worden direct op het display van de bril aan de operator getoond. Hierdoor kan de operator zich helemaal op het verzamelen concentreren zonder lijsten of briefjes te controleren.

Na de aanvraag door middel van spraakbesturing wordt het gevraagde artikel automatisch naar de werkopening gebracht en de opslagplaats op de container door Hänel Pick-o-Light® weergegeven. Hierdoor kan deze zonder verwisseling en eenduidig worden geïdentificeerd. 

Deze technologie wordt reeds zeer succesvol binnen de industrie toegepast – zo werkt bijv. de firma MAN Diesel & Turbo SE in Oberhausen al sinds een jaar succesvol met dit concept. Ook hierover vindt u een video op onze website. De koppeling van de Hänel magazijnliften en de Augmented-Reality-bril kan via de SOAP-interface op willekeurige ERP-systemen plaatsvinden. 

Hänel biedt innovatieve oplossingen voor de eisen van de toekomst!

Smart Picking

Optimaal verzamelen met de Hänel Lean-Lift® en de Hänel Rotomat®

Het gebruik van web-devices maakt het verzamelen gemakkelijk en flexibel

De basis voor dit vernieuwende en tevens kostenefficiënte orderpicksysteem vormt de magazijnbeheersoftware HänelSoft® in combinatie met de module Verzamelopdracht. Hiermee worden meerdere orders in één pick-proces samengevoegd. Het pick-proces aan de Hänelliften en bij de stellingen wordt dan bijv. door een speciale kar ondersteund, waarop voor elke order een bak staat.

Bij de bakken van de kar bevinden zich standaard in de handel verkrijgbare web-devices, via welke de medewerker kan zien, in welke bakken het verzamelen moet plaatsvinden. De toewijzing van de bakken aan de pickplaats gebeurt snel en eenvoudig d. m.v. barcode-scanners of direct aan de web-device.

Dit Put-to-Light-display levert informatie over artikelnummer, ordernummer, voorraad enz. direct op de opslagbak op de wagen.

Het pick-proces van de samengevoegde orders wordt zo parallel aan de liftbesturing en de web-device met een optimale tijd en liftbeweging afgewerkt.

In de magazijnbeheer-software HänelSoft® worden alle gegevens centraal beheerd en geboekt. Doordat het systeem met standaard in de handel verkrijgbare web-devices is uitgerust, is deze efficiënte oplossing uiterst comfortabel en kostenefficiënt.

Hänel biedt intelligente systemen voor High-Speed-Picking!

Directe integratie van de Hänel magazijnliften in bijvoorbeeld SAP

De directe koppeling van de magazijnliften aan de ERP-software van de klant heeft bij Hänel altijd al een zeer hoge prioriteit gehad.

Al jarenlang ondersteunen de Hänel besturingen MP 100 D en MP 12 N-HostData de gegevensuitwisseling zonder extra middleware. Een FTP-server, een Windowsstationsvrijgave of een webservice-interface is voldoende om gegevens tussen de Hänel besturing en het ERP-systeem van de klant uit te wisselen.

De multifunctionele besturing van Hänel

De nieuwste generatie van de MP 12 N-H/ HostWeb-besturing wordt een bedienterminal voor de meest uiteenlopende ERP-systemen. Synchronisatieproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van dubbele gegevensopslag, worden effectief voorkomen.

Alle dialoogvensters van het ERP-systeem worden direct op het touchscreen van de Hänel besturing weergegeven. De ingevoerde gegevens worden in real-time in het ERP-systeem geboekt en de magazijnlift wordt van daaruit direct aangestuurd. Er vindt geen tijdelijke opslag van gegevens of conversie in de besturing plaats, maar de boeking vindt direct op de ERP-server plaats. Hierdoor zijn wereldwijd het magazijnoverzicht en de voorraadcontrole altijd actueel, ongeacht op welke client.

Zodoende kunnen de Hänel magazijnliften perfect in vrijwel elke ERP-omgeving worden geïntegreerd.

Zo kon bijvoorbeeld door de nauwe samenwerking met Prismat, een grote aanbieder van logistieke oplossingen van SAP en warehouse management systemen, een verbinding zonder middleware tussen de Hänel besturing en een SAPmagazijnbeheersysteem tot stand worden gebracht.

Een voor de SAP Business Suite (SAP ERP en SAP SCM) geprefabriceerde magazijnbeheersjabloon, die al standaarddialoogvensters bevat, kan worden meegeleverd. De individuele programmering en configuratie in de ERP-omgeving kunnen door onze samenwerkingspartner Prismat of door de klant zelf worden uitgevoerd. Het is uiteraard mogelijk om de gebruikersinterface direct op de besturing naar wens aan te passen.

Nu al bewijzen talrijke installaties hun waarde in de praktijk. Met de veelzijdige koppelingsmogelijkheden van Hänel is de integratie met de ERP-systemen van bijvoorbeeld SAP, Navision, proAlpha®, Sage, PSI Penta, INFOR, ABAS, e. v. a. succesvol gerealiseerd.

Hänel is erin geslaagd om door de integratie van de SOAP-interface in de besturingen de visies van zijn klanten nu al realiteit te laten worden!

Visual Operation

Het nieuwe bedieningsconcept van Hänel – de besturing MP 14 N

Hänel PictureControl, HänelSoft® en de besturing MP14 N – innovatief visueel bedienen!

Met de Hänel PictureControl behoudt u zicht op uw magazijn. Een in de lift geïntegreerde camera registreert betrouwbaar alle voorraadbewegingen. HänelSoft® Picture beheert naast alle magazijngegevens ook de containerfoto’s.

Een bepaald aantal foto’s per container wordt gearchiveerd, waardoor voorraadbewegingen bij de container traceerbaar zijn en ook aan de betreffende gebruiker kunnen worden toegekend.

Voor de weergave van de artikelfoto’s direct aan de liftbesturing is de MP 14 N uitermate geschikt. 

Met het 12-inch grote touchscreen verlegt de high-performance-besturing MP14 N grenzen op het gebied van bedieningsgemak. Zowel de foto’s van artikelen alsook van de containers worden in een nog hogere resolutie en nog gedetailleerder weergegeven. Aan de hand van de informatie op de foto kan een artikel op een container direct aan de liftbesturing worden geïdentificeerd en naar de werkopening worden gebracht.

Bovendien krijgt de gebruiker direct op de containerfoto te zien waar hij artikelen moet op- of uitslaan.

Dit innovatieve bedieningsconcept helpt om processen in het magazijn te optimaliseren en de efficiëntie duidelijk te verhogen!