MP12N-StandAlone

De topbesturing voor Hänel magazijnliften

De MP12N-StandAlone – de compacte besturing voor Rotomat®, Lockomat®, Lean-Lift® en Multi-Space®

Dit is de compacte besturing voor de Hänel magazijnsystemen met geïntegreerd, uitgebreid magazijnbeheer voor artikelnummers, inslagplaatsen, inslaghoeveelheid, minimumvoorraden en andere aanvullende gegevensvelden.
Het verzamellijsten- en opdrachtbeheer is al geïntegreerd. Er zijn verschillende magazijnbeheerpakketten (artikel-, gereedschaps- en dossierbeheer) beschikbaar, die eenvoudig via een touchscreen bediend kunnen worden.
De besturing beschikt over één USB-interface en twee seriële RS232-interfaces voor aansluiting van een barcodescanner, identificatiebewijslezer en andere randapparatuur. De geïntegreerde ethernet-interface maakt een probleemloze verbinding met HOSTsystemen mogelijk.
De Access Priority-functie zorgt ervoor dat de vaak benodigde containers dichter bij de werkopening opgeslagen worden. Hierdoor wordt nog sneller toegang tot de opgeslagen artikelen verkregen.
De optimaliseringsbeweging verdicht de door voorraadbewegingen ontstane openingen tussen de plateaus door het automatisch herschikken van de containers.
Gegevens worden op Compact Flash geheugenkaarten opgeslagen. In combinatie met de intelligente back-up-functie gaan zelfs bij een stroomuitval of bij het uitschakelen van de lift geen gegevens verloren. De inhoud van het geheugen is altijd actueel.
Door de vele configuratiemogelijkheden krijgt de klant een eigen magazijnfunctionaliteit. Dankzij de ethernetaansluiting kunnen de Hänel besturingen eenvoudig in het netwerk van de klant geïntegreerd worden. Hierdoor is de gegevensuitwisseling met willekeurige ERP-systemen mogelijk en kan er bijvoorbeeld een netwerkprinter voor het afdrukken van lijsten ingesteld worden.
Via de eveneens al geïntegreerde webserver kunnen magazijngegevens via een browser op het intranet opgeroepen worden.

De MP12N-StandAlone 
Maximaal bedieningsgemak en maximale functionaliteit

De voordelen

  • Dankzij de Unicode-standaard kan de gebruikersinterface in vrijwel alle talen worden weergegeven.
  • Geïntegreerde FTP-client, CIFSclient, SOAP-server voor de gegevensuitwisseling.
  • Grafisch plateau-overzicht via info-knop.
  • Via de eveneens al geïntegreerde webserver kunnen actuele magazijngegevens via inter-/intranet opgeroepen worden.
  • De ethernet-interface is standaard.
  • Het magazijnbeheerpakket is al inbegrepen.