Opto-elektronisch multifunctioneel positioneersysteem MFPS -1

Exacte positionering van de vakbodem

Het multifunctionele positioneersysteem MFPS 1 van de Hänel Rotomat® kan elk niveau van een draagset bij een gelijkmatige belading exact aansturen. 

Bij de intelligente Hänel microprocessorbesturingen is tevens een remwaardecorrectiebewakingssysteem geïnstalleerd, dat een verschuiving op grond van hoge onlastwaarden registreert en bij het opnieuw starten een correctie uitvoert.

Nieuwe stopposities kunnen door middel van de teach-in-methode eenvoudig en afzonderlijk voor elke multifunctionele draagset en voor elk niveau geprogrammeerd worden!