Aanvullende modules voor de geïntegreerde magazijnbeheerpakketten van de MP-besturingen

Er zijn veel aanvullende modules beschikbaar voor een optimale, aan de eisen van de klant aangepaste magazijnfunctionaliteit

Aanvullende MP-module 01
Beheer van externe containers
Complete containers met de hier-op aanwezige artikelen kunnen uit de Lean-Lift® genomen en bijvoorbeeld met behulp van een transportwagen naar de productieafdeling gebracht worden. De bijbehorende magazijngegevens blijven in de lift opgeslagen. Na het terug opslaan van de container worden de op-/uitgeslagen artikelen op de lift geboekt.
Aanvullende MP-module 03
Artikelpoolbeheer
Artikelpoolgegevens zijn onafhankelijk van de opslagplaats en bevatten gegevens die de artikelen beschrijven, zoals bijvoorbeeld artikelnummer, naam en/of door de klant zelf gedefinieerde aanvullende velden. Artikelpoolgegevens kunnen tijdens de werking via de interface overgedragen en zodoende ook elk moment geactualiseerd worden.
Aanvullende MP-module 05
Beheren van de opslag-periode
Uitslaan is pas na afloop van een ingestelde periode mogelijk. Toepassingsvoorbeeld: een artikel moet tussentijds opgeslagen worden om uit te harden, af te koelen etc., voordat het naar de productieafdeling wordt gebracht. De maximale opslagperiode gaat in op het moment van opslaan. Het uitslaan vindt plaats volgens het FIFO-principe. Verstreken artikelen met specifieke uitslagfuncties wegnemen.
Aanvullende MP-module 07
Barcode-tegencontrole
Bij het op- of uitslaan van een artikel wordt de bediener verzocht om het artikelnummer ter controle via de barcode in te voeren. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de bediener het juiste artikel op- of uitslaat.
Aanvullende module camera
Ingebouwde camera
Door een in de Lean-Lift® ingebouwde camera wordt bij elke containerbeweging een foto van de container gemaakt (alleen bij MP 12 N). Een vast aantal foto‘s per container wordt gearchiveerd om materiaalveranderingen op de container te kunnen volgen. Aan de hand van de informatie op de foto kan een artikel op een container direct op de besturing geïdentificeerd en naar de w
Aanvullende MP-module 21
Inventarisatiefunctie
De inventarisatiefunctie ondersteunt een permanente inventarisatie, d.w.z. alle opslagplaatsen van een artikel moeten minstens eenmaal per jaar geïnventariseerd en ter documentatie opgeslagen worden./td>
Aanvullende MP-module 24
Instelbare container-snelheid
Hiermee kunnen gevoelige opgeslagen artikelen voorzichtig getransporteerd worden. De maximale verticale en horizontale snelheid van de lift zijn instelbaar en afhankelijk van de desbetreffende snelheid van de container. Bij afzonderlijke instelling wordt de containersnelheid ook gebruikt voor het zoeken naar een lege opslagplaats voor het artikel.
Aanvullende MP-module 02
Toegangscodebeheer
Via het gebruikersbeheer kunnen verschillende gebruikersgroepen vastgelegd worden. Een gebruikersgroep krijgt toegangsrechten tot bepaalde delen van het magazijn (lift, plateau/container en bij de Rotomat® ook afzonderlijke magazijnvakken). Aan elke gebruiker worden een gebruikersnummer en wachtwoord alsmede het lidmaatschap van een groep en hiermee de toegestane magazijndelen toegewezen.
Aanvullende MP-module 04
Beheren van de opslagplaatshoogte
Aan elk plateau/elke container kan een relatieve hoogte toegewezen worden. Bij het automatisch zoeken naar opslagplaatsen wordt een opslagplaats met de gewenste hoogte aan de gebruiker voorgesteld. Vooral in de Lean-Lift® wordt hierdoor een optimale benutting van de ruimte bereikt, doordat alleen onderdelen met dezelfde hoogte op een container opgeslagen worden. Te hoog beladen containers kunnen, afhankelijk van de in stelling, door de lift afgewezen worden.
Aanvullende MP-module 06
Bewegingsjournaal
Voor de registratie van bedrijfsgegevens kunnen alle in-/uitslagprocessen met vermelding van de hoeveelheid, kostenplaats, het opdrachtnummer, opslagplaatsen of vrij definieerbare gegevens in het bewegingsjournaal geregistreerd en uitgedraaid of aan het HOST-systeem overgedragen worden.
Aanvullende MP-module 08
Vrijeplaatsenbeheer
Artikelen kunnen in verschillende containertypes met een vooraf inge- stelde grootte opgeslagen worden. Deze instellingen worden als vaste structuren aan de afzonderlijke plateaus/containers toegewezen. Lege containers kunnen elk moment toegevoegd of verwijderd worden. Bij het automatisch zoeken naar opslagplaatsen wordt dan telkens een lege container van het opgevraagde type voorgesteld.
Aanvullende MP-module 20
Plateauvoorpositionering
Parallelle en seriële plateauvoorpositionering zijn bedoeld voor het effectiever verzamelen van artikelen. Alle apparaten in een verzamelgroep worden tegelijkertijd gepositioneerd of het eerstvolgende apparaat wordt al tijdens de afhandeling van de opdrachtpositie op de vorige lift gepositioneerd.
Aanvullende MP-module 23
Decimalen
Afhankelijk van de instelling zijn 0–3 decimalen in het hoeveelheidsveld mogelijk. Het aantal decimalen kan per artikel gekozen worden of wordt vast ingesteld voor alle artikelen.
Aanvullende MP-module 26
Uitleenbeheer
Het uitleenbeheer is zinvol voor het opslaan van artikelen die geen consumptiegoederen zijn en steeds weer terug in de lift opgeslagen worden. Bij het uitleenbeheer wordt om de identiteit van de uitlenende persoon gevraagd en wordt de identiteit opgeslagen. De uitleenoverzichtslijst bevat een overzicht van de uitgeleende artikelen, de uitleenduur en de bijbehorende uitlenende persoon. Overzicht van bestaande opdrachten Uitleenbeheer met identificatie van de uitlenende persoon.