EcoDrive®

Efficiënte energieterugwinning

Door hoogtesensoren, de rasterwand en de Hänel containertechniek biedt de Hänel Lean-Lift® verticale optimalisatie en hoogte-optimalisatie in één!

Energieterugwinning dankzij frequentieomvormer met geïntegreerde terugvoedingseenheid op de Hänel Lean-Lift®

Een onderdeel van het Hänel EcoConcept is de reeds op de CeMAT 2008 geïntroduceerde Hänel EcoDrive®. Dit systeem is sindsdien continu verder ontwikkeld. De Hänel EcoDrive® helpt energie te besparen en daardoor kosten te verlagen. De frequentieomvormer benut de energie van de zakkende extractor en zet deze energie weer om in elektrische energie.

De elektrische energie wordt vervolgens weer teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en kan ergens anders, bijvoorbeeld bij andere Lean-Liften® in een groep, gebruikt worden. Zo kan afhankelijk van het verplaatsingsvermogen maximaal 40% van de eerder voor de opwaartse beweging benodigde energie worden teruggewonnen.