SMD-magazijn speciaal voor SMD-componenten

Een SMD-magazijn als magazijnoplossing is speciaal afgestemd op de opslag van SMD-componenten en werkt volgens het artikel-naar-persoon-principe.

SMD-magazijn: Speciaal voor SMD-componenten

SMD is een term uit de elektrotechniek. De afkorting staat voor "surface-mounted device". Het gaat hierbij om oppervlak-gemonteerde componenten die zich door hun zeer kleine formaat onderscheiden. Anders dan andere elektronische componenten worden SMD direct op het oppervlak van een printplaat geplakt en gesoldeerd. Zo komen tijd- en arbeidsintensieve boringen op de printplaten te vervallen omdat het niet meer nodig is om de onderdelen in te steken of met draden aan de platine vast te maken. De SMD houden rekening met de toenemende miniaturisatie binnen de elektronicabranche en zorgen voor een goedkopere en snelle productie. 

Om de omgang met SMD-componenten te vergemakkelijken, worden speciale SMD-magazijnen als magazijnsysteem voor de opslag resp. ook als tussenopslag in de productie gebruikt. SMD-componenten worden meestal in grote aantallen besteld zodat ze bij het begin van de productie in voldoende mate voorhanden zijn. In een SMD-magazijn kunnen de kleine componenten betrouwbaar en gestructureerd worden opgeslagen en zijn ze op aanvraag snel beschikbaar. Bij deze speciale magazijnoplossingen betreft het omloopstellingen of magazijnliften die via een toepassingsgerichte software kunnen worden bestuurd

SMD-magazijnen voor een optimalisatie van de toegangstijden

SMD-magazijnen zorgen ervoor dat printplaten foutloos en efficiënt van SMD-componenten kunnen worden voorzien. SMD-rollen, waarop de SMD-componenten worden opgeslagen, kunnen voor een montage-opdracht snel ter beschikking worden gesteld. De magazijnsystemen werken volgens het artikel-naar-persoon-principe en zorgen ervoor dat lange loopafstanden naar het magazijn evenals de omslachtige zoektocht naar de passende componenten tot het verleden behoren. Omloopstellingen en magazijnliften kunnen ruimtebesparend worden geïnstalleerd en maken optimaal gebruik van de hoogte van de ruimte. Zo kunnen SMD-magazijnen ook als tussenopslag op een gering plaatsingsoppervlak worden opgebouwd. De moderne magazijnoplossingen garanderen een permanente, betrouwbare voorraadcontrole, een op de behoefte afgestemde opslag van de afzonderlijke componenten, een reductie van de benodigde ruimte in het magazijn evenals een optimalisatie van de toegangstijden. Ook veiligheid en ergonomie voor het personeel op de werkplek worden door het gebruik van een SMD-magazijn in de vorm van een magazijnlift of omloopstelling ondersteund.