Omloopstellingsysteem voor rendabele opslag

Een omloopstellingsysteem bespaart als dynamisch magazijnsysteem tijd en werk en reduceert kosten in het bedrijf.

Omloopstellingsysteem: Automatisch op- en uitslaan

Een omloopstelling vormt een dynamisch magazijnsysteem, waarbij de opgeslagen producten door een omloopbeweging naar de persoon worden getransporteerd. Het omloopstellingsysteem werkt volgens het artikel-naar-persoon-principe, waardoor loopafstanden naar het magazijn en de omslachtige zoektocht naar de gewenste artikelen in het magazijn komen te vervallen. Het stellingsysteem is aan een software gekoppeld, via dewelke de opgeslagen producten direct kunnen worden opgevraagd. 

Omloopstellingen maken het automatisch op- en uitslaan van onderdelen mogelijk en verhogen hierdoor de veiligheid in het bedrijf - ongevallen bij werkzaamheden in het magazijn behoren tot het verleden. De gewenste onderdelen worden vlug vanuit het magazijn ter beschikking gesteld en kunnen snel in het productieproces worden opgenomen. Het omloopstellingsysteem draagt ertoe bij bedrijfs- en productieprocessen te optimaliseren, deze efficiënter en rendabeler te organiseren. Omdat producten ook direct op werkhoogte ter beschikking kunnen worden gesteld, bevordert het omloopstellingsysteem ook een ergonomische werkwijze.

Omloopstellingsysteem voor industrie en picken

Het omloopsysteem kan als dynamisch magazijnsysteem veelvoudig worden ingezet. Vaak is een dergelijk systeem uitgerust met stellingen die voorzien zijn van vakken maar ook bakken voor kleine onderdelen kunnen er worden ondergebracht. Zelfs de meest kleine en gevoelige componenten kunnen in een omloopstelling veilig en beschermd worden bewaard. Anders dan bij klassieke magazijnsystemen is bij een omloopstellingsysteen het risico op verwisseling nihil: Er is steeds sprake van een overzicht van welk onderdeel zich waar bevindt - en door een opgeslagen artikel via software op te roepen, wordt exact dit artikel betrouwbaar geleverd. Omloopstellingen worden als magazijn net zo ingezet binnen de industrie als bij het picken. Zij kunnen ook worden gebruikt voor de opslag van dossiers of documenten in kantoren.

De te investeren tijd en het uit te voeren werk worden door het gebruik van een omloopstellingsysteem aanzienlijk gereduceerd. Daarenboven heeft een omloopstelling het voordeel dat het op een gering grondoppervlak kan worden geïnstalleerd en de hoogte van een ruimte volledig kan worden benut. Dat betekent maximale opslagcapaciteit, ook bij geringe beschikbare ruimte. Hänel biedt omloopstellingen in verschillende uitvoeringen aan en stelt voor bedrijven op maat gemaakte oplossingen voor een efficiënte magazijnbeheer ter beschikking. Een hoge exploitatie van de ruimte evenals veel veiligheid en efficiëntie zijn de kernpunten van moderne magazijnsystemen die helemaal zijn afgestemd op de bedrijfseigen eisen.