Geautomatiseerde magazijnsystemen voor meer efficiëntie en rendabiliteit

In bijna elke branche staan bedrijven tegenwoordig onder druk om concurrerend te blijven. Daarom moeten bedrijfsprocessen snel verlopen en efficiënt en rendabel worden gemaakt. Handmatige processen worden hiervoor steeds vaker vervangen door geautomatiseerde oplossingen die meer veiligheid, precisie en kwaliteit beloven. Dit is ook het geval bij het materiaaltransport: geautomatiseerde magazijnsystemen worden steeds vaker gebruikt om concurrentievoordelen te behalen en bovendien kosten te besparen.

Men spreekt van een geautomatiseerd magazijnsysteem als het proces van op- en uitslaan van goederen in het magazijn automatisch plaatsvindt. De processen worden dan door softwareprogramma's bestuurd. De automatische bediening van het magazijn vindt plaats via zogenaamde magazijntransportmiddelen, waaraan de desbetreffende bedieningsinformatie, bijvoorbeeld de noodzakelijke vertrekcommando's, ter beschikking wordt gesteld.

Voordelen van geautomatiseerde magazijnsystemen

Een geautomatiseerd magazijnsysteem heeft heel veel voordelen ten opzichte van een klassiek magazijnsysteem. Door de installatie en eenvoudige bediening van opslagruimte op grote hoogte kan het beschikbare plaatsingsoppervlak optimaal worden benut. De efficiëntie van het magazijn wordt verhoogd. Doordat het magazijn door een stellingbedieningsapparaat wordt aangestuurd, kunnen artikelen, producten en materialen snel worden op- en uitgeslagen. Hierdoor worden beschikbaarstellingstijden bij het materiaaltransport flink verkort. Het automatisch magazijn kan ook als uiterst efficiënte pickmachine worden gebruikt.

Het geautomatiseerde magazijnsysteem kan perfect in het productie- en distributieproces van een bedrijf geïntegreerd en optimaal op de behoeften en eisen van deze processen afgestemd worden. Het verhoogt de betrouwbaarheid en efficiëntie bij een merkbare vermindering van de kosten en het plaatsingsoppervlak. De rationalisatie van de logistieke processen zorgt voor een optimale ROI. Er kan 24 uur per dag met een volledig geautomatiseerd magazijn worden gewerkt. Er hoeft minder personeel te worden ingezet, ploegen kunnen worden verkleind. Tegelijkertijd lost het geautomatiseerde magazijnsysteem het probleem op dat van de werknemers een hogere productiviteit wordt verlangd of dat hiervoor extra arbeidskrachten moeten worden ingezet.

Het geautomatiseerde magazijnsysteem zorgt ook voor een optimale voorraadcontrole: de locatie en status van artikelen kunnen in de leveringsketen gevolgd en getraceerd worden. Pickprocessen en leveringen aan klanten vinden nauwkeuriger plaats, extra kosten door retourzendingen dalen. Materialen worden dankzij de automatisering altijd op dezelfde manier behandeld – zonder beschadigingen. Zo ontstaan minder retourzendingen.

En niet in de laatste plaats verhoogt een geautomatiseerd magazijnsysteem ook de veiligheid in het bedrijf: het ongevallenrisico bij het op- of uitslaan van artikelen en materialen in het magazijn verdwijnt, omdat dit proces nu volledig automatisch plaatsvindt.