Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

De Hänel service –

efficiëntie door competentie

Het begeleiden van klanten en de dienstverlening bij klanten is voor ons vanzelfsprekend
De belangrijkste taak van de technische dienst van Hänel is het behouden van de werking en waarde van uw installatie. Volgens de verordening inzake bedrijfsveiligheid is de exploitant verplicht om arbeidsmiddelen gedurende de totale levensduur in een veilige toestand te houden. Dit betekent dat de veiligheid van arbeidsmiddelen regelmatig moet worden gecontroleerd.

De Hänel Lean-Lift® en Hänel Rotomat® systemen zijn technisch geavanceerde kwaliteitsproducten die bij het onderhoud en de reparatie met gepaste zorgvuldigheid en technische knowhow moeten worden behandeld. Daarom moeten onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd door onze gekwalificeerde Hänel servicemonteurs uitgevoerd worden! Een vakkundige controle en vak-kundig onderhoud zorgen namelijk voor een permanente bedrijfsveiligheid en lange levensduur van uw installatie.
De veiligheidscontrole/het onderhoud volgens NEN-EN 15095: de jaarlijkse controle van uw installatie op technische veiligheid door Hänel

Elk technisch systeem heeft onderhoud nodig. Bij deze veiligheidscontrole wordt gecontroleerd of de Hänel Lean-Lift® en Hänel Rotomat® systemen in een veilige technische staat verkeren. Ze omvat de controle van alle mechanische en elektrische onderdelen.

De veiligheidscontrole moet minstens eenmaal per jaar door Hänel servicemonteurs uitgevoerd worden.

Hänel biedt tevens preventief waardebehoudend onderhoud aan. Het preventief waardebehoudend onderhoud door Hänel is de ideale aanvulling op de veiligheidscontrole volgens NEN-EN 15095 en garandeert dat de waarde van uw installatie behouden blijft! Draag de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en werking van uw installatie over aan Hänel. Uw Hänel adviseur informeert u graag over de voordelen van deze contracten.

De technische dienst van Hänel: voortreffelijke service!
Ook locatieveranderingen of verplaatsingen van Hänel systemen behoren tot onze service. Elke Hänel Lean-Lift® of elk Rotomat® systeem kan door de modulaire bouwwijze snel ver-plaatst en aan nieuwe behoeften aangepast worden.

Een telefoontje volstaat...de Hänel servicemonteurs staan voor u klaar, wanneer u maar wilt!
Een ander voordeel: als extra service biedt Hänel trainingen voor medewerkers van de onderhoudsafdeling van zijn klanten aan.

Draag uw verantwoordelijkheid over aan ons – het Hänel serviceteam!
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.