Verklaring betreffende de gegevensbescherming voor
het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de site kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie met betrekking tot het gebruik van deze website wordt normaliter doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als er echter sprake is van een geactiveerde IP-anonimisering op deze website, dan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volle IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om verslagen op te maken over de webactiviteiten en om verdere dienstverleningen te leveren die in verband staan met het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies door een betreffende instelling in uw browser-software voorkomen; wij willen u er wel op wijzen dat u in een dergelijk geval niet in volle omvang gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en de aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een Opt-Out-Cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens tijdens het bezoek van deze website voorkomt: Google Analytics Cookies deactiveren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Wij willen u erop attenderen dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "anonymizeIp" om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-Masking) te garanderen.

Bron: http://www.datenschutzbeauftragter-info.de
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.