Hänel Rotomat® kantoorliften
Uw contactgegevens
Opdat wij contact met u kunnen opnemen of u de Rotomat® kantoorlift-folder kunnen laten toekomen, hebben wij nog enkele persoonsgegevens resp. gegevens m.b.t tot uw bedrijf nodig.

Daarom moeten minimaal de met „*“ aangeduide velden van het formulier worden ingevuld.
Optionele gegevens:
De velden hieronder hoeven niet te worden ingevuld, maar ze maken het ons gemakkelijker om u nadere informatie met een meer gedifferentieerd karakter toe te sturen.
Firma*
Aanspreekvorm*
Voornaam*
Naam*
Afdeling*
Straat*
Postc.*
Plaats*
District
Land*
Telefoon
Fax
E-mail*
Internet
Firmagroep
Branche
Opslagmateriaal
Toepassings-voorbeeld
Opmerkingen/
toelichting:
Hoe bent u bij Hänel terechtgekomen?
Overige
Veiligheidscode*
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.