Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.
Hänel Rotomat® kantoorliften
Uw contactgegevens
Opdat wij contact met u kunnen opnemen of u de Rotomat® kantoorlift-folder kunnen laten toekomen, hebben wij nog enkele persoonsgegevens resp. gegevens m.b.t tot uw bedrijf nodig.

Daarom moeten minimaal de met „*“ aangeduide velden van het formulier worden ingevuld.
Optionele gegevens:
De velden hieronder hoeven niet te worden ingevuld, maar ze maken het ons gemakkelijker om u nadere informatie met een meer gedifferentieerd karakter toe te sturen.
Firma*
Aanspreekvorm*
Voornaam*
Naam*
Afdeling*
Straat*
Postc.*
Plaats*
District
Land*
Telefoon
Fax
E-mail*
Internet
Firmagroep
Branche
Opslagmateriaal
Toepassings-voorbeeld
Opmerkingen/
toelichting:
Hoe bent u bij Hänel terechtgekomen?
Overige
Veiligheidscode*
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.