Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.
Opslag en beheer van autogereedschap
voor service, reparatie en instandhouding
Opslag van gereedschap in de Hänel Lean-Lift®
Om de efficiëntie en rendabiliteit te verhogen, slaat autobedrijf Jung in Sinsheim alle standaard- en speciale gereedschappen in een Hänel Lean-Lift® op.

Centrale gereedschapsuitgifte
Tot nu toe werden de gereedschappen en reparatiekits in afzonderlijke stellingen en ladekasten opgeslagen. Deze stonden verspreid over de hele werkplaats. In de Hänel Lean-Lift® direct in de werkplaats worden nu alle gereedschappen op een centrale plek bewaard.

Het zoeken naar losse gereedschappen komt te vervallen. Dit levert voor de medewerkers een belangrijke tijdwinst op. Op een minimaal plaatsingsoppervlak worden maar liefst 1.400 verschillende gereedschappen opgeslagen. Vergeleken met de vroegere situatie een flinke ruimtebesparing.

Beheer volgens GVO-lijst
Door de koppeling van de Hänel liftbesturing aan de gereedschapsbeheersoftware SEPP24 kunnen speciale gereedschappen comfortabel volgens de GVO-lijst worden beheerd.

Aan de hand van gestandaardiseerde onderhouds- en reparatieprocessen zijn aan afzonderlijke arbeidsprocessen bij het voertuig de daarvoor benodigde gereedschappen toegewezen. Na het invoeren van het gereedschapsnummer op de liftbesturing wordt het juiste gereedschap automatisch klaargezet.

Als benodigd gereedschap al door een collega wordt gebruikt, geeft het gereedschapsbeheer dit ook aan. Dit garandeert een compleet overzicht van de voorraad op elk moment.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.